Studieopgaver

Studieopgaverne tilknyttet de enkelte kapitler i bogen består af konkrete analyseopgaver og lægger op til overordnede didaktiske refleksioner, planlægning af undervisning og udarbejdelse af læremidler.