Studieopgaver til kapitel 6

OPGAVE 18

Lav en analyse af tv-dokumentaren Den fordømte moske, sendt på DR 6. januar 2015 (kan hentes med UNI·login på: http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=2&pageSize=6&index=6&notepadid=undefined&search=dr%20dokumentar&orderby=title&SearchID=f59583ea-9046-47eb-934b-02769ece9ed2).

Undersøg bl.a.:

  • dokumentarens forskellige modaliteter (billeder, lyd, tekst, speak)
  • dens forløb og fortælleformer
  • og dens kommunikation til seeren – ved at inddrage Roman Jakobsens kommunikationsmodel (som vist s. 197 i bogens kapitel 6).

Forhold jer endelig til, om dokumentaren selv tager stilling til de problemstillinger og spørgsmål, den beskæftiger sig med – eller med andre ord: om den argumenterer for bestemte synspunkter.

 

OPGAVE 19

Diskuter, hvilken status arbejdet med tv-dokumentarprogrammer bør have i folkeskolens danskundervisning: Hvad er det overordnede formål med at undervise i tv-dokumentarprogrammer, og hvad skal eleverne lære på de forskellige klassetrin? (jf. kompetenceområderne Fremstilling og Kommunikation i Fælles Mål: http://www.emu.dk/sites/default/files/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%20dansk_1.pdf)

 

OPGAVE 20

Udarbejd en skitse til et undervisningsforløb i 7. klasse, hvor I inddrager dokumentaren Den fordømte moske, jf. studieopgave 18 ovenfor.

Jeres målformulering for forløbet skal I relatere til videns- og færdighedsmålene i Fælles Mål og til bestemmelserne om læringsmålsstyret undervisning.