Studieopgaver til kapitel 4

OPGAVE 11

Lav en sproglig analyse af Georg Metz’ kommentar i Information ”Selvbefrugtende dumhed. Endnu en tidsspildende tv-valgaften i flæsk og floskler”, bragt 23. november 2013. Teksten refererer til kommunevalget i Danmark d. 19. november 2013 og kan hentes på: http://www.information.dk/479708.

Benyt analysemodellen præsenteret s. 117-118 i bogens kap. 4.

 

OPGAVE 12

Hvordan vil I rammesætte en undervisning på henholdsvis 5., 7. og 9. klassetrin, hvor eleverne skal lære om retoriske figurer? (jf. kompetenceområdet Kommunikation og videns- og færdighedsområdet Sproglig bevidsthed i Fælles Mål: http://www.emu.dk/sites/default/files/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%20dansk_1.pdf)