Studieopgaver til kapitel 7

OPGAVE 21

Afprøv nogle af argumentationsøvelserne og debatspillet omtalt i bogens kapitel 7 s. 218-221, og undersøg Christian Kocks råd til god argumentation og debat, omtalt i samme kapitel s. 227.

Overvej og diskuter – på dette grundlag – på hvilke måder I vil introducere til genrerne diskussion og debat i henholdsvis 6. klasse og 8. klasse.

 

OPGAVE 22

Lav en analyse af tv-debatprogrammet Debatten på DR2, sendt d. 5. februar 2015, med udgangspunkt i ideerne og forslagene omtalt i bogens kapitel 7 s. 223. Debatprogrammet kan hentes på: http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=2&pageSize=6&index=4&notepadid=undefined&search=debatprogrammer&orderby=title&SearchID=6ec38a1d-2263-4ee0-a72b-0b860cf6e972.

 

OPGAVE 23

Diskuter, hvilken status arbejdet med debatprogrammer og argumenterende mundtlighed bør have i folkeskolens danskundervisning: Hvad er det overordnede formål, og hvad skal eleverne lære på de forskellige klassetrin? (jf. kompetenceområderne Fremstilling og Kommunikation i Fælles Mål: http://www.emu.dk/sites/default/files/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%20dansk_1.pdf)

 

OPGAVE 24

Udarbejd en skitse til et undervisningsforløb i 8. klasse, hvor eleverne skal lære om genrerne diskussion og debat, og hvor I inddrager tv-debatprogrammet nævnt i studieopgave 21 ovenfor.

Jeres målformulering for forløbet skal I relatere til videns- og færdighedsmålene i Fælles Mål og til bestemmelserne om læringsmålsstyret undervisning.