Studieopgaver til kapitel 1

OPGAVE 1

Undersøg fagsynet i Fælles Mål, sådan som det kan læses ud af formålsformuleringen, de formulerede videns- og færdighedsmål og undervisningsvejledningen (http://www.emu.dk/modul/dansk-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning%20), og sammenlign det med fagsynet, der kommer til udtryk i bogens kapitel 1 (jf. modellen s. 22) og evt. anden fagdidaktisk litteratur (jf. bogens referencer).

 

OPGAVE 2

Sammenlign dannelsesforståelsen i Karsten Schnacks artikel “Almen dannelse som demokratisk dannelse” (kan hentes på: http://udd.uvm.dk/200305/udd200305-03.htm?menuid=4515) og Rasmus Rønlevs artikel ”I anledning af det amerikanske valg: Da en 4. klasses retoriske medborgerskab blev anfægtet på YouTube” (kan hentes på: http://videnskab.dk/blog/da-en-4-klasses-retoriske-medborgerskab-blev-anfaegtet-pa-youtube).
I begge artikler forbindes uddannelse og dannelse med dét at agere i en demokratisk proces, men hvilke forskelle kan iagttages? (En udfoldet beskrivelse af begrebet ’retorisk medborgerskab’, som Rønlev anvender, kan hentes på: http://www.retorikforlaget.dk/rhsnr/temaintro-retorisk-medborgerskab).

 

OPGAVE 3

Forfatteren Rune Lykkeberg, jf. s. 33-34 i bogen, anvender begrebet ’demokratiske tabere’ i sin bog Alle har ret. Demokrati som princip og problem. Lykkeberg skriver f.eks.: ”De har formel adgang til at diskutere alting, men de oplever ofte, at diskussionen er et spil, hvor de ikke kan gøre sig gældende” (Lykkeberg 2012: 16). På hvilke måder kan dansklæreren i folkeskolen bidrage til, at i princippet enhver elev i folkeskolen får reel mulighed at indgå i demokratiske dialoger og processer.

 

OPGAVE 4

S. 42-43 i bogens kap. 1 omtales en række argumenterende genrer, der kan indgå i arbejdet med faktiske genrer i folkeskolen. Hvilke genrer er ifølge jeres opfattelse relevante at inddrage i danskundervisningen – og på hvilke klassetrin? Begrund jeres valg.