Studieopgaver til kapitel 9

OPGAVE 29

Reklamen som genre har været en fast bestanddel af danskundervisningen i folkeskolen siden 1970’erne. Diskuter, hvilken status arbejdet med reklamer fortsat bør have i folkeskolens danskundervisning: Hvad er det overordnede formål, og hvad skal eleverne lære på de forskellige klassetrin? (jf. kompetenceområderne Fremstilling og Kommunikation i Fælles Mål: http://www.emu.dk/sites/default/files/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%20dansk_1.pdf)

 

OPGAVE 30

Undersøg en række forskellige reklamer på YouTube (https://www.youtube.com) vha. Roman Jakobsens kommunikationsmodel (jf. bogens kap. 9 s. 252 ff.) og forsøg at klarlægge, hvilken typer af reklamer der er tale om.

 

OPGAVE 31

Udvælg én af de undersøgte reklamer på YouTube, og udarbejd en udfoldet analyse af den. Undersøg bl.a.:

  • hvilke målgrupper reklamen har
  • hvilke genrer og fortælleformer den anvender
  • og hvilke argumenter og andre elementer der indgår i reklamens appel til modtager.

 

OPGAVE 32

Udarbejd en skitse til et undervisningsforløb i 5. klasse, der indeholder et arbejde med både reklamer og de typer af genrer, som reklamen ’låner’ sit sprog og sin fortælleform af.

Jeres målformulering for forløbet skal I relatere til videns- og færdighedsmålene i Fælles Mål og til bestemmelserne om læringsmålsstyret undervisning.