Studieopgaver til kapitel 3

OPGAVE 8

Undersøg argumentationen i et indslag i nyhedsudsendelsen Deadline, sendt d. 2. august 2014 på DR2, hvor studieværten Martin Krasnik interviewer den norske læge Mads Gilbert, der har fungeret som læge på et hospital i Gaza i Israel under israelske bombardementer. (Udsendelsen kan, med UNI·login, hentes på: http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&index=2&notepadid=undefined&search=person:%20Martin%20Krasnik&orderby=title&SearchID=b124526c-f704-4a07-8622-b38ec7d29e16)

Undersøg:

  • hvilken kontekst der ligger til grund for interviewet, inkl. hvilken tilgang henholdsvis Gilbert og Krasnik har til den problemstilling, der debatteres
  • hvordan interviewet som helhed forløber
  • i hvilke argumenterende roller de agerende optræder
  • hvilke hovedargumenter Gilbert og Krasnik anvender i deres argumentation
  • hvilke sproghandlinger der dominerer hos både den interviewede og hos intervieweren.

 

OPGAVE 9

Der kan optræde flere former for underforståelse i sprog, både konventionelle og konversationelle implikaturer og præsuppositioner, jf. s. 87-92 i kapitel 3:

1. Undersøg følgende ordveksling i nyhedsindslaget i Deadline, nævnt i opgave 8, og find frem til, hvilke implikaturer og præsuppositioner der gemt i Martin Krasnik spørgsmål:

Krasnik: ”Opfatter du Hamas som en terrororganisation?”

Gilbert: ”Nej.”

Krasnik: ”Det gør du ikke. Altså Hamas, som står bag talrige bombeangreb på israelske civile, på restauranter, i busser, ved busstoppesteder. Dette Hamas opfatter du ikke som en terrororganisation?”

Gilbert: ”Lige så lidt som jeg opfatter PLO som en terrororganisation efter USA og Israels definitioner. Så er, efter min mening, palæstinensernes organisationer, uanset hvad de gør, defineret af Israel og USA som terrororganisationer.”

Krasnik: ”Jeg spørger dig, om du opfatter Hamas som en terrororganisation, dig, der er så optaget af civile ofre, dig spørger jeg, om du opfatter Hamas som en terrororganisation, der direkte forsøger at dræbe så mange israelske civile som muligt.”

(…)

Krasnik: ”Du har jo en klar politisk holdning i det, du siger. Du udtaler dig jo ikke bare som læge. Du har været aktiv i det revolutionære norske parti Rød. Hvis du ikke gjorde et så prisværdigt medicinsk, humanitært arbejde, så ville ingen jo kunne tage dine politiske synspunkter alvorligt.”

2. Undersøg også følgende åbne brev af Mads Gilbert, omtalt i nyhedsudsendelsen, og find frem til, hvilke former for underforståelse der ligger gemt.

Mr. Obama – har du et hjerte? Kom og tilbring én nat – bare en enkelt nat – med os i Shifa…
Jeg er overbevist om, hundrede procent, at det vil ændre historien.
Ingen med et hjerte OG med politisk magt kan have oplevet en nat i Shifa uden at være opsat på at afslutte slagtningen af det palæstinensiske folk.
Men de hjerteløse og de nådesløse har planlagt endnu et dahyia – et stormløb mod Gaza.
Floderne af blod vil fortsætte med at flyde den kommende nat. Jeg kan høre, at de har stemt dødens instrumenter.

Mads Gilbert MD phD
Gaza. Det besatte Palæstina  

OPGAVE 10

Hvordan vil I rammesætte en undervisning på henholdsvis 5., 7. og 9. klassetrin, hvor eleverne skal lære om sproghandlinger og underforståelse i sprog? Og hvordan vil I introducere til et arbejde med argumenterende samtaler? (jf. kompetenceområdet Kommunikation i Fælles Mål: (http://www.emu.dk/sites/default/files/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%20dansk_1.pdf)