Studieopgaver til kapitel 2

OPGAVE 5

Undersøg og øv analyse af argumenter i:

Benyt fremgangsmåden som vist i bogen s. 64:

  • Når man arbejder med analyse af argumentation i en hel tekst, er det afgørende at få fat på teksens hovedsynspunkt og -påstand: Hvad er det for et hovedsynspunkt, afsender vil overbevise modtager om?
  • Brug spørgsmål (som f.eks.: Hvad bygger afsender sin hovedpåstand på?), når de enkelte elementer – påstand, belæg, hjemmel, styrkemarkør, gendrivelse og rykdækning – skal fastlægges.
  • Brug også argumentmarkører som ’fordi’ og ’så’ til at fastlægge argumentets påstand og belæg.
  • Forsøg til en start at rekonstruere hjemmel i to trin.
  • Forsøg afslutningsvis at formulere tekstens eventuelle argumenthierarkier, -rækker og sideargumenter.

 

OPGAVE 6

Mht. læserbrevet, debatindlægget og kommentarerne omtalt i studieopgave 5:

  • Hvilke typer af påstande (konstaterende, definerende, evaluerende, advokerende) anvendes?
  • Anvendes der nogen form for argumentationskneb? I givet fald hvilke?
  • På hvilke måder kommer de forskellige appelformer (logos, ethos og pathos) til udtryk, og hvilke(n) appelform(er) dominerer?

 

OPGAVE 7

Hvordan vil I rammesætte en undervisning på henholdsvis 5., 7. og 9. klassetrin, hvor eleverne skal lære at analysere argumenter og lære om argumentation som kommunikativ handling? (jf. kompetenceområdet Kommunikation og videns- og færdighedsområdet Dialog i Fælles Mål: (http://www.emu.dk/sites/default/files/F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20for%20faget%20dansk_1.pdf)