Studieplan

Her kan du se et forslag til et studieforløb i faktiske tekster og medietekster.

Download (Word-format): Studieforløb

 

Studieplan (modul) for arbejdet med faktiske tekster,
argumentation og kommunikativ didaktik

 Nedenstående studieplan indeholder forslag til et studieforløb i faktiske tekster og medietekster i læreruddannelsen, men en del af studieelementerne kan også benyttes i andre moduler, f.eks. i de nationale moduler Literacy og Multimodale tekster.

Bogen Argumentation og faktiske tekster vil således kunne anvendes inden for flere forskellige kompetenceområder i undervisningsfaget dansk i læreruddannelsen – og til arbejdet med en lang række videns- og færdighedsmål: Kompetenceområder og kundskabs- og færdighedsområder.

Studieplan
Studieelement Studieaktiviteter
 

1 (1 uge)

Introduktion til retorisk argumentationsanalyse, kommunikativ didaktik og demokratisk dannelse i danskfaget

 • Introducerende læreroplæg om argumentation, kommunikativ didaktik og demokratisk dannelse.
 • Undersøgelse og diskussion af begrebet ’demokratisk dannelse’:  Studieopgaver til kapitel 1: Studieopgave 1, Studieopgave 2, Studieopgave 3, Studieopgave 4.
 • Analyse af argumenter og argumentation i både skriftlige og mundtlige tekster: Tekster (tekst 1) og Studieopgaver til kapitel 2: Studieopgave 5, Studieopgave 6, Studieopgave7.
 

2 (2 uger)

Diskussions- og debatformer i klasserummet.

Argumentation i debatprogrammer

 

3 (1 uge)

Den politiske lejlighedstale.

Mundtlighed og retorik i klasserummet

 • Retorisk analyse af Helle Thorning-Schmidts nytårstale 2015 (tekst og video kan hentes på: http://stm.dk/_p_14102.html).
 • Didaktiske overvejelser over arbejdet med lejlighedstaler i undervisningen. Litteratur: Tekster: (tekst 2).

4 (2 uger)

Argumentation og argumenterende sprog i journalistiske tekster.

5 (2 uger)

Introduktion til pragmatisk argumentationsanalyse.

Webdebat og on-linedebat i klasserummet

6 (1 uge)

Argumentation i dokumentarprogrammer

7 (1 uge)

Argumentation i reklamer

  

8 (3 uger)

Modul-projekt.

Projektarbejde i grupper med udgangspunkt i selvvalgte faktiske tekster:

 • undersøgelse af tekstmaterialet
 • vurdering af materialets didaktiske potentiale
 • udarbejdelse af læremiddel og/eller undervisningsforløb
 • undersøgelser af undervisning i faktiske tekster på praktikskolen: f.eks. observation af undervisning, interview af læreren, interview af elever
 • udarbejdelse af projektrapport
 • forberedelse af holdundervisning.

9 (2 uger)

Evaluering af projektforløb

Projektevaluering: projektgrupperne underviser på skift, og deres projektrapport og undervisning evalueres efterfølgende.